Změna přístupového systému do domu

Vážení vlastníci a nájemníci,

na základě usnesení posledního shormáždění SVD bude od 11. do 14.7.2011 probíhat instalace nového přístupového systému do našeho domu (náhrada klíčů za čipový systém). Dne 14.7 v 19:00 dojde v prostorách garáží k zaškolení všech zájemců a předání přístupových čipů. Ke každé bytové jednotce budou vydány dva čipy na náklady SVD; další čipy případně ovladač garážových vrat bude možné přiobjednat. Systém otevírání garážových vrat pomocí mobilního telefonu zůstane i nadále funkční, dojde pouze k odpojení původních dálkových ovladačů.