Pozvánka na 6. shromáždění SVD Laudonova 439/7

Místo a čas konání: Bowling restaurace Štěrboholy, na adrese Ústřední 26/36, Čtvrtek 12.4.2012 od 19:00 hodin (rezervace na jméno Markus)

Program shromáždění:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o hospodaření 2011
 3. Odměny členů výboru 2011
 4. Dohoda o provedení práce
 5. Požární a poplachová směrnice
 6. Provozní řád garáže
 7. Malování společných prostor a lakování
 8. Osvětlení garáže
 9. Nepořádek v okolí domu
 10. Diskuse
 11. Závěr

Žádáme o maximální účast členů společenství.

Pokud by se některý z členů nemohl zúčastnit, prosíme o zplnomocnění některého z ostatních členů společenství.

V Praze dne 12.3.2012 Dana Markus Šnoblová předsedkyně výboru SVD